Tất cả chúng ta đều là tư tế nhờ phép rửa, và cùng với đó là lời mời gọi cầu nguyện cho thế giới như một tư tế thông qua lời cầu bàu của Chúa Kitô và Giáo hội. Điều này chính xác là gì?

Ai được rửa tội để trở thành tín hữu kitô thì đều được làm phép rửa để trở thành tư tế của Chúa Giêsu Kitô. Chức tư tế được trao cho mọi kitô hữu đã nhận phép rửa, chứ không chỉ là đặc quyền và trách nhiệm của những người được chính thức thánh hiến cho việc mục vụ, và như thế là mọi tín hữu kitô trưởng thành đều có một lời kêu gọi.

Lời kêu gọi này rất cụ thể. Chúng ta không cần phải nghĩ xem mình phải làm gì hay phải sáng tạo gì. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi tham gia vào một thực hành đã khởi sự từ thời cộng đoàn tông đồ tiên khởi và truyền cho đến chúng ta ngày nay. Đó là mỗi ngày cầu nguyện hai bài kinh trong bộ kinh phụng vụ: Thần vụ của Giáo hội, Giờ kinh Phụng vụ, Giờ kinh điển hoặc Kinh nhật tụng. Từ thời sơ khởi của tu viện kitô giáo, những bài kinh này đã đóng vai trò then chốt trong việc cầu nguyện của Giáo hội dù là công giáo hay không.

Có tám bài kinh, mỗi bài để đọc vào một thời gian khác nhau trong ngày và có liên quan đến bầu khí và ánh sáng của mỗi giờ. Tám bài kinh này là: Kinh sáng, Kinh sách, Kinh Trưa giờ Ba, Kinh trưa giờ Sáu, Kinh trưa giờ Chín, Kinh chiều, Kinh Tối, Kinh đêm. Xin lưu ý sự thích hợp của các tên: Các giờ kinh phụng vụ.

Dù có tám bài kinh, nhưng chỉ có các tu sĩ và nữ tu ở các dòng chiêm niệm mới đọc đủ toàn bộ tám bài. Còn các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ chuyên việc mục vụ, các thừa tác viên của Tin Lành và phái Phái Phúc âm, cùng giáo dân, thì bình thường chỉ đọc hai kinh: Kinh sáng và Kinh tối.

Cần phân biệt những bài kinh này với đời sống cầu nguyện riêng. Đây không phải là những suy niệm cá nhân, mà là lời cầu nguyện chung, lời kinh phụng vụ, lời kinh của Giáo hội, lời cầu nguyện của Chúa Kitô cho thế giới. Về lý thuyết, các kinh này là để cầu nguyện, để đọc chung, nhưng nếu đọc riêng, chúng vẫn là lời kinh chung của Giáo hội. Đọc kinh phụng vụ là để tham gia vào lời cầu nguyện chính thức của Giáo hội, dâng lên lời cầu nguyện được hàng ngàn, có khi hàng triệu kitô hữu dâng cùng một giờ trên khắp thế giới, và đó là Nhiệm thể Chúa Kitô đang cầu lời cầu nguyện tư tế của Chúa Kitô cho toàn thế giới.

Hơn nữa, vì đây là những lời cầu nguyện của Giáo hội chứ không phải của riêng chúng ta, nên chúng ta không được tự do biến đổi hay thay thế bằng những lời cầu nguyện khác tùy theo tâm trạng, lòng sùng mến hoặc sở thích về thần học của mình. Những lời cầu nguyện này không cần phải có ý nghĩa cá nhân với chúng ta. Chúng ta đang cầu nguyện với tư cách tư tế, dâng lời cầu nguyện cho thế giới, và tự nó đã vô cùng ý nghĩa, độc lập với việc nó có ý nghĩa gì với chúng ta vào một ngày nào đó hoặc một giai đoạn nào đó trong đời. Hoàn thành trách nhiệm không phải lúc nào cũng có ý nghĩa cụ thể. Khi đọc những lời kinh này, là chúng ta đang đảm nhận trách nhiệm của một tín hữu kitô trưởng thành, nghĩa là cầu nguyện cùng Giáo hội qua Chúa Kitô cho toàn thế giới.

Hai giờ Kinh sáng và Kinh tối chúng ta được mời gọi cầu nguyện mỗi ngày đều có kết cấu đơn giản: ba thánh vịnh, một đoạn ngắn Lời Chúa, một thánh ca cổ (kinh Benedictus hay kinh Magnificat), một vài lời nguyện ngắn, kinh Lạy Cha và lời nguyện kết.

Vì vậy, đây là lời mời gọi: với tư cách là kitô hữu trưởng thành, là tư tế nhờ phép rửa, là người quan tâm đến Hội thánh và Giáo hội, tôi mời gọi bạn tham gia cùng hàng ngàn, hàng triệu tín hữu kitô trên khắp thế giới cầu nguyện lời Kinh sáng và Kinh tối của Giáo hội. Rồi, như Chúa Kitô là tư tế, chúng ta sẽ dâng hiến lễ cho thế giới. Rồi khi xem tin tức thế giới và cảm thấy nản lòng, bất lực trước những chuyện không ổn của thế giới và tự hỏi mình có thể làm gì, thì có một việc để làm, rất thực, đó là cầu nguyện cùng Chúa Kitô và cùng Giáo hội cho thế giới.

Vậy tìm ở đâu ra những bài Kinh sáng tối này? Có thể mua kinh phụng vụ ở hầu hết các nhà xuất bản tôn giáo, cả công giáo và tin lành. Thật ra bây giờ không cần phải mua, hiện đã có sẵn trên mạng. Đơn giản chỉ cần mở công cụ tìm kiếm và đánh vào “giờ kinh phụng vụ” là sẽ thấy.

Khi đọc những lời kinh này mỗi ngày, dù một mình hay lý tưởng là cùng với người khác, bạn sẽ đảm đương một năng lực và trách nhiệm đặc biệt được trao cho bạn trong phép rửa và sẽ là một món quà quan trọng để trao cho thế giới. Và bạn sẽ không bao giờ phải đấu tranh với câu hỏi: hôm nay mình nên cầu nguyện như thế nào?